СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5204465
 
 
Вступна кампанія 2023   
НАУКА -> АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА -> 


РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ до аспірантури ДННУ "Академія фінансового управління" у 2023 році .

Презентація матеріально-технічної бази.

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію.

Правила прийому до докторантури у 2023 р..

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» оголошує конкурсний набір до аспірантури за освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії (PhD) (форма навчання – очна, фінансування – бюджет/контракт, термін навчання – 4 роки).

Усі програми підготовки докторів філософії пройшли акредитацію у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти у 2022 році.

Підготовка докторів філософії здійснюється за такими освітньо-науковими програмами:

Економіка (спеціальність 051 Економіка);

Облік і оподаткування (спеціальність 071 Облік і оподаткування);

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок).

Унікальність освітньо – наукових програм Академії забезпечується:

1) спрямованістю наукової тематики досліджень на інноваційні напрямки розвитку економіки, обліку й оподаткування, фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку з використанням міждисциплінарного підходу, першочергово, за пріоритетними напрямами досліджень Міністерства фінансів України;

2) використанням у процесі досліджень сучасних інноваційних методів та інформаційних технологій;

3) якіcтю підготовки, яка базується на потужному кадровому потенціалі Академії, багаторічних дослідженнях і досягненнях окремих науковців, результати яких висвітлюються в розроблених в Академії авторських курсах обов’язкових і вибіркових дисциплін;

4) формуванням індивідуальної освітньої траєкторії на основі каталогу вибіркових дисциплін;

5) спеціальними можливостями, зокрема: академічної мобільності; зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; участі у міжнародних грантових проєктах і програмах.

Правила прийому до аспірантури у 2023 р..

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» оголошує конкурсний набір до докторантури за спеціальностями (форма – денна, термін – 2 роки):

051 Економіка;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Перелік

документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури і докторантури

– заява на ім’я президента Академії (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури та докторантури);

– згода на обробку персональних даних (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури і докторантури);

– копія диплома магістра (спеціаліста) або копія нострифікованого диплому для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном;

– копія додатку до диплому про вищу освіту;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– 2 фотокартки (3x4 см);

– військовий квиток або приписне свідоцтво;

– список опублікованих наукових праць разом з відбитками опублікованих статей та/або тез (за наявності);

– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– рекомендація Вченої ради закладу освіти або наукової установи для вступу до аспірантури (за наявності);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту, військового квитка або приписного свідоцтва пред’являються вступниками особисто у відділі аспірантури та докторантури).

Вступні випробування: спеціальність, іноземна мова. Для співбесіди до відділу аспірантури та докторантури подається дослідницька пропозиція за напрямом, що відповідає обраній спеціальності.

Документи приймаються за адресою: бульв. Миколи Міхновського, 38, м. Київ, 01104, поверх 9, каб. 910, відділ аспірантури і докторантури.

Перелік спеціальностей.

Вартість навчання .

1. Програма додаткового вступного іспиту.

2. Програма вступного іспиту з іноземної мови.

3. Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка.

4. Програма вступного іспиту зі спеціальності 071 Облік і оподаткування.

5. Програма вступного іспиту зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.©2003