СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5372039
 
 
   

УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В НАРАДІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ФОРМУЛИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

1 червня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у нараді керівництва Міністерства освіти і науки України, провідних вищих навчальних закладів м. Києва під головуванням Першого заступника Міністра В. В. Ковтунця, присвяченій питанням нових механізмів середньострокового бюджетного планування в галузі освіти й підходів щодо формульного розподілу бюджетних асигнувань між закладами освіти.

Головуючий ознайомив присутніх із чинною методикою формульного розподілу фінансування між навчальними закладами у Польщі.

В обговоренні міжнародної практики розподілу фінансування Латвії, Румунії, Польщі та інших європейських країн брали участь керівники структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, керівництво Академії фінансового управління та вищих навчальних закладів.

Значну увагу було приділено ймовірним ризикам у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні та питанням якісних показників результатів діяльності закладів освіти і науки, що можуть використовуватись як мотивуючий компонент при розподілі фінансування.

Під час обговорення нових підходів до методики розподілу фінансування освітньої галузі Т. І. Єфименко зазначила, що запровадження нової філософії розрахунків має відбуватися еволюційним шляхом. Напрацювання мають ґрунтуватися на відповідній статистичній базі, що дасть змогу забезпечити транспарентність розрахунків, зрівняння варіативних результатів та вибір оптимального рішення стосовно розподілу фінансування. Крім того, запропоновано базові обсяги витрат закладати в Бюджетну резолюцію у відсотках до показників ВВП країни, оскільки абсолютні обсяги фінансування можуть бути непорівнюваними щодо їхньої спроможності забезпечення діяльності установ.

Присутні дійшли консенсусу в питанні необхідності розроблення відповідної статистичної бази показників для здійснення пілотних обрахунків розподілу фінансування та визначення формули розподілу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 червня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ "ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМ В УМОВАХ КРИЗИ"

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко взяла участь у круглому столі "Ефективність реформ в умовах кризи", який відбувся 26 травня 2017 року за участю народних депутатів, урядовців, профільних Комітетів Верховної Ради України, провідних економістів та спеціально запрошеного гостя Вернона Сміта – основоположника експериментальної економіки, лауреата Нобелівської премії з економіки 2002 року, президента Міжнародного фонду експериментальних економічних досліджень.

У рамках загальної дискусії було обговорено питання "Change Management" у контексті 500-ліття протестантської Реформації у Європі та уроків для України на шляху власних реформ. Крім загальнотеоретичних питань реалізації потенціалу протестантизму, співвідношення політично-економічної доцільності та біхевіоріальних проявів у стратегічному менеджменті держави в умовах фінансіалізації та ін., представники Комітетів Верховної Ради України здебільшого ставили питання щодо шляхів податкового реформування, антикризового управління в умовах нової економічної реальності, підвищення ефективності взаємовідносин з МВФ.

Вернон Сміт наголосив, що під час збройного конфлікту реформи можна та потрібно проводити й закликав українських чиновників не зупинятися на шляху їх упровадження.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

29 травня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА І ЛИТВА: ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ»

20 квітня президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко та завідувач Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії Світлана Сороко взяли участь у Конференції «Україна і Литва: інвестиційні та бізнес-можливості», співорганізаторами якої виступили Український союз промисловців і підприємців, Торгово-промислова палата України, Посольство Литовської Республіки в Україні тощо.

На пленарній частині заходу було висвітлено стан, перспективи та пріоритетні напрями українсько-литовського економічного та інвестиційного співробітництва, умови, переваги й проблемні питання ведення бізнесу в Україні та Литві.

Також у рамках конференції працювали три українсько-литовські робочі групи за такою тематикою:

• Співробітництво у сфері інформаційних технологій.

• Передача литовського досвіду у сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

• Стимулювання інвестицій та бізнесу в Україні та Литві.

На конференції було порушено питання, вельми актуальні в умовах реформ, що відбуваються в нашій країні, адже після розпаду колишнього СРСР Литва разом із двома іншими країнами Балтії взяла курс на швидку та радикальну євроінтеграцію і наразі є повноправним членом Європейського Союзу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ»

19 квітня 2017 року на засіданні Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців»(УСПП). Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко взяла участь у підписанні Меморандуму з боку УСПП.

У вступному слові президент НАН України академік Б. Є. Патона зазначив, що, підписання Меморандуму має сприяти активнішому впровадженню вітчизняних наукових розробок у промисловість України.

За словами президента УСПП А. К. Кінаха, складний стан реального сектору національної економіки потребує більш системної та тісної взаємодії бізнесу з концентрованим інтелектом, досвідом, професіоналізмом, що наявний в Національній академії наук України. На думку відомого громадського діяча, час припинити деструктивні процеси в промисловості, переорієнтувати підприємства, компанії на виробництво продукції з високою доданою вартістю, що неможливо без участі передової науки.

Метою підписання Меморандуму є налагодження довгострокового взаємовигідного співробітництва задля всебічного сприяння розвиткові підприємництва, налагодження партнерських відносин між владою, бізнесом і експертною громадськістю, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДЗНАЧЕНІ ПРЕМІЄЮ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи та відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки й економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України на підставі проведених у відповідних відділеннях НАН України конкурсів.

Премія імені М. І. Туган-Барановського присуджується на підставі рішення Відділення економіки НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки.

На своєму засіданні 8 лютого 2017 року Президія Національної академії наук України присудила премію імені М. І. Туган-Барановського президенту Академії фінансового управління, члену-кореспонденту НАН України ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ ЄФИМЕНКО, члену-кореспонденту НААН України ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ЖУКУ та заступнику директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктору економічних наук ЛЮДМИЛІ ГЕННАДІЇВНІ ЛОВІНСЬКІЙ за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації.

Урочисте вручення дипломів лауреатів премії імені М. І. Туган-Барановського відбулося 13 квітня 2017 року на загальних зборах Національної академії наук України.

На засіданні Вченої ради 14 квітня 2017 року колектив Академії фінансового управління щиро привітав Тетяну Іванівну Єфименко та Людмилу Геннадіївну Ловінську з високою нагородою Національної академії наук.

На знімку (зліва направо): президент Академії, член-кореспондент НАН України Т. І. Єфименко, директор Науково-дослідного фінансового інституту Академії, професор С. С. Гасанов, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук Л. Г. Ловінська

На знімках: завідувач відділення глобальної економіки і міжнародних фінансів, академік НАН України О. Г. Білорус, Почесний директор НДФІ Академії, професор Г. О. П’ятаченко, члени Вченої ради.

На знімках: члени Вченої ради Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗВІТНІЙ СЕСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко та заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту Академії, д. е. н., професор Людмила Ловінська взяли участь у звітній сесії Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої було представлено отримані минулого року результати діяльності наукових установ НАН України, визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного періоду й окреслено основні напрями подальшої роботи.

Участь у зібранні взяли члени і наукові працівники НАН України, представники органів державної влади, наукової громадськості та засобів масової інформації.

За результатами обговорення ухвалено постанову Загальних зборів НАН України, якою затверджено Звіт про діяльність Академії та визначено її основні завдання на наступний період.

Під час урочистого заходу було вручено Диплом Президії Національної академії наук України про присудження премії імені М. І. Тугана-Барановського за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації членові-кореспонденту НАН України Тетяні Єфименко, членові-кореспонденту НААН України Валерію Жуку та докторові економічних наук Людмілі Ловінській.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ-НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко взяла участь в обговореннях у Загальних зборах Відділення економіки НАН України.

Академік НАН України Елла Лібанова виступила на зборах із доповіддю «Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України у 2016 р. та подальші перспективи розвитку досліджень і розробок».

У науковій доповіді академіка НАН України Валерія Гейця, присвяченій результатам діяльності Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, було визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень й висвітлено стратегію розвитку наукових досліджень Інституту.

Велику зацікавленість у присутніх викликала наукова доповідь члена-кореспондента НАН України Миколи Кизима «Промислова політика в умовах децентралізації в Україні». Під час її обговорення провідні вчені-економісти України висловили чимало слушних думок, які мають стати у пригоді під час економічних реформ у контексті децентралізації та євроінтеграції, що відбуваються нині.

Член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко запропонувала додати до загальної доповіді аналіз проблем регіональної консолідації ланцюжків цінності на основі інститутів розвитку та виступила з повідомленням про наукові напрацювання Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» з питань:

• інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів;

• відтворення основних складових регіонального економічного потенціалу;

• стратегічних позицій промисловості в глобальній конкуренції;

• аналізу розподілу регіонів України за співвідношенням між приростом капітальних інвестицій та приростом валового регіонального продукту у 2003–2016 рр.;

• пропозицій, щодо матриці оцінювання надходжень до бюджету об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ БІЗНЕСУ

10 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко разом із фахівцями Академії взяла участь у Другому Всеукраїнському форумі бізнесу, організованому Торгово-промисловою палатою України спільно з Українським союзом промисловців та підприємців, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Українською бізнес-ініціативою, Федерацією роботодавців України

На знімку: Президент Академії Тетяна Єфименко.

На представницькому заході за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана порушувалися питання підтримки реального сектору економіки, розвитку експорту й спрощення регуляторних процедур для нього, податкової та митної реформи, а також стимулювання інновацій.

На знімку: президія Форуму

Правління Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) висловило повагу та вдячність за активну участь колективу Академії у роботі Форуму, зокрема в рамках опрацювання її науковцями під керівництвом Тетяни Єфименко Плану невідкладних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці України та надання відповідних пропозицій і рекомендацій у частині забезпечення його подальшого вдосконалення та актуалізації. Пропозиції вчених Академії великою мірою було враховано в кінцевій редакції згаданого Плану.

На знімку: фахівці Академії на Форумі

З урахуванням результатів обговорення Плану невідкладних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці України та наданих фахівцями Академії матеріалів у контексті поточної соціально-економічної ситуації в країні, актуалізації пропозицій ділової спільноти щодо стимулювання розвитку економіки, впровадження антикризових заходів, формування першочергових кроків середньострокового плану пріоритетних дій Уряду та подальших шляхів їх реалізації УСПП висловила сподівання на подальше плідне співробітництво з науковцями Академії щодо напрацювання спільних підходів до найважливіших питань порядку денного забезпечення сталого розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЮВІЛЕЙНОМУ, 10-МУ, КИЇВСЬКОМУ БЕЗПЕКОВОМУ ФОРУМІ, ЩО ВІДБУВСЯ 6–7 КВІТНЯ 2017 РОКУ В М. КИЄВІ.

Форум започатковано у 2007 році Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Це щорічний захід, дискусія на високому рівні щодо актуальних питань Чорноморського регіону та ширшої Європи. Обговорювані на ньому питання стосуються пошуку шляхів розв’язання регіональних конфліктів, економічної та енергетичної безпеки, проблеми організованої злочинності, торгівлі людьми, нелегальної міграції та біженців. Щорічний Форум перетворився на провідну регіональну дискусійну платформу для обміну поглядами на європейську безпеку в атмосфері відкритого та неформального діалогу. Він об’єднує представників урядів та незалежних експертів, представників регіональних та глобальних організацій, впливових інтелектуалів, політиків, представників академічної спільноти та журналістів.

На фото: Тетяна Єфименко та фахівці академії фінансового управління на Форумі

У цьогорічному Форумі взяли участь Прем’єр-міністри Латвії, Литви, Естонії та України, нинішні й колишні керівники міністерств оборони Литви, Польщі та Словаччини, представники Європейського парламенту та законодавчих органів країн ЄС, високопоставлені дипломати Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, провідні безпекові експерти з Вашингтона, Брюсселя, Парижа, Берліна, а також українські державні, політичні й громадські діячі – всього майже 600 експертів, політиків, дипломатів, урядовців, з яких понад 100 закордонних гостей із більш як 20 країн світу. Вітальну промову учасникам проголосив Президент України Петро Порошенко.

У центрі уваги 10-го Форуму – нові безпекові реалії, які формуються на євроатлантичному просторі, наслідки політичних змін у Сполучених Штатах, очікувані сценарії розвитку процесів у рамках ЄС, а також питання посилення євроатлантичної солідарності у відповідь на нові загрози. Ключовою темою кожного обговорення була справа підтримки України та протидії російській агресії .

Участь у Форумі фахівців Академії фінансового управління відкриває перспективи обміну досвідом з провідними науково-дослідними центрами як в Україні, так і за кордоном.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

07 квітня 2017 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ПРОДОВЖУЮТЬ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ДЕРЖАВИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Президент ДННУ «Академія фінансового управління», чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Єфименко взяла участь у черговому засіданні Вищої експертної ради при Раді Національного банку України, під час якого було розглянуто питання стратегії реформування державних банків в Україні. Захід відбувся 24 березня 2017 року в приміщенні Національного банку України (м. Київ).

У засіданні брали участь члени Ради Національного банку України, заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, представники Міністерства фінансів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки та оборони України, керівники банківських асоціацій, Клубу банкірів, відомі представники наукових та експертних кіл.

На цей час основу банківського сектору України утворюють державні банки, тому актуальним є завдання надати в науковому та прикладному аспектах відповіді на низку питань:

1. Як через державні банки відновити довіру учасників ринку до всього банківського сектору?

2. Якою має бути стратегія розвитку державних банків з метою забезпечення економічного зростання?

3. Яким чином підвищити інвестиційну привабливість державних банків для стратегічних інвесторів?

Яка перспектива подальшого нарощування присутності держбанків на ринку?

На 1 січня 2017 р. державні банки контролюють: 52,5 % активів банківської системи; 59,4 % коштів ФО; 46,3 % коштів юридичних осіб; 48,1% кредитів юридичних осіб; 29,2 % кредитів фізичних осіб; 76,6 % портфеля цінних паперів Уряду; 48,9 % ліквідності (готівка, коррахунки в інших банках та НБУ; 74 % всіх платіжних карток; 77 % платіжних терміналів; 60 % мережі відділень.

На початку засідання Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зазначив: "Сьогодні ми розглядатимемо питання перегляду державної політики щодо стратегії управління державними банками. Державний сектор у банківській системі зараз є надмірно великим. Приміром, 60 % депозитів населення розміщені в чотирьох державних банках, але ці депозити стали джерелом кредитів лише на 44 %, у той час як по системі в цілому цей показник становить 67 %.

Отже, потрібні нова стратегія реформування державних банків, яка повинна бути спрямована на: 1) перетворення державних банків на економічно самостійні фінансові установи, які не потребують бюджетної підтримки у середньостроковому періоді; 2) розвиток корпоративного управління державних банків, що мінімізує конфлікт інтересів між їх менеджментом та представниками власника – держави; 3) унеможливлення корупції у держбанках; 4) стимулювання здорової конкуренції між державними та приватними банками з метою дотримання антимонопольного законодавства. З іншого боку, ми мусимо врахувати і світовий досвід використання державних банків. Вони мають стати драйверами структурних змін у підтримці високотехнологічних виробництв і інфраструктурних проектів, розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку людського потенціалу".

На знімках: Б. Данилишин, Т. Єфименко (перша зліва)

Під час засідання обговорювалися питання стратегії розвитку банків за участю держави та були розроблені пропозиції Уряду України і Правлінню Національного банку України за такими напрямами:

Стратегічні цілі держбанків: реалізація конкурентних переваг; оптимізація мережі; консолідація стратегічних цілей та завдань чотирьох банків для відновлення кредитування економіки.

Обмеження монопольного впливу держбанків: поглиблення спеціалізації; підготовка до злиття банків, що не можуть бути приватизовані; приватизація держбанків із вигодою для держави.

Впровадження прозорості звітності держбанків: стрес-тестування банків кожних 6 місяців.

Управління активами та пасивами: обмеження концентрації кредитного ризику за великими позичальникам; узгоджена політика залучення грошових коштів; консорціумне кредитування галузей економіки; єдиний механізм управління токсичними активами.

Капіталізація/приватизація: централізоване розроблення інструментів для залучення додаткових капіталів (субборг, депозитні розписки, народне ІРО і т. ін.).

Корпоративне управління:

Зміна порядку формування Спостережних рад: деполітизація; конкурс незалежних експертів; прозорість формування органів управління банком.

Створення при Наглядових радах комітетів: стратегії та розвитку; аудиту й ризиків; призначення та винагороди.

За результатами наукових досліджень відділу координації бюджетно-податкової та грошово- кредитної політики, що провадяться в рамках НДР у 2017 р., було узагальнено матеріали та підготовлено доповіді для виступу президента ДННУ «Академія фінансового управління» Тетяни Єфименко на Вищій експертній раді при Раді Національного банку України 24 березня 2017 р. за темою «Центральний банк і державні комерційні банки: партнерство заради фінансової стабільності» та на Громадській колегії Ради Національного банку України, що відбулася 29 березня 2017 р. за темою «Питання впливу монетарних умов програми співпраці України з МВФ на грошово-кредитну політику та економічний розвиток країни».

На знімку: фрагмент презентації Т. Єфименко

Серед пріоритетних напрямів досліджень Академії фінансового управління особливе місце посідають: по-перше, фінансова стабільність у банківському секторі; по-друге, вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання. Це не перший захід під егідою Ради НБУ, на який Тетяну Єфименко було запрошено в ролі експерта.

У своїх виступах на засіданнях Ради, з урахуванням наданих від імені Академії матеріалів, президент наголошує, що забезпечення фінансової стабільності в сучасних умовах є стратегічною метою державного управління. Незважаючи на численні задекларовані заходи щодо фінансового оздоровлення, банківський сектор України, як і раніше, характеризується погіршенням якості кредитного портфеля, зниженням капіталізації, обмеженням доступу до ресурсів на зовнішньому ринку, послабленням довіри з боку населення, непрозорістю надання рефінансування комерційним банкам і їх недостатньою ліквідністю.

Вища експертна рада при Раді Національного банку України визначила рекомендації щодо стратегічних цілей для формування Стратегії розвитку банків за участю держави. Пропозиції Вищої експертної ради буде передано до Правління Національного банку України, Кабінету Міністрів України та профільного Комітету Верховної Ради України.

На знімку: у залі засідань НБУ

До кінця червня 2017 р. Департамент фінансової політики Міністерства фінансів України, проводячи консультації з фахівцями МВФ, підготує Меморандум про взаєморозуміння, який визначатиме структуру відносин між Урядом та державними банками (ПриватБанком, Ощадбанком, Укрексімбанком, Укргазбанком), із тим, щоб, окрім іншого, забезпечити прозору взаємодію між Міністерством фінансів України й кожним банком і захистити їхню комерційну незалежність у процесі досягнення своїх цілей.

Фахівці Академії висловлюють бажання та готовність бути залученими до розроблення національних антикризових програм, брати участь у ролі експертів у складі робочих груп, котрі створюватимуть Міністерство фінансів України, Рада НБУ для розв’язання пріоритетних завдань державної політики.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

30 березня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
©2003