СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5251124
 
 
   

АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБГОВОРЮЄ З ПІДПРИЄМЦЯМИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Круглий стіл «Виконання Програми Уряду в контексті удосконалення законодавства з питань розвитку малого і середнього підприємництва» відбувся 3 квітня 2014 року в Києві. Організаторами заходу виступили ДННУ «Академія фінансового управління», Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Із вступним словом до учасників звернулася член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, президент ДННУ «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко. Вона повідомила, що Академія здійснює науковий супровід реалізації завдань Міністерства фінансів України, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема в частині розроблення законодавчих ініціатив щодо реформування сфери державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, його дерегуляції, удосконалення податкової політики, механізмів державно-приватного партнерства, обліку та звітності.

Також Тетяна Єфименко ознайомила присутніх з аналітичними матеріалами науковців Академії фінансового управління та Національної академії наук України щодо сучасного стану, проблем та перспектив розвитку національної економіки в контексті аналізу наслідків підписання економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, подальшого розроблення пропозицій для всебічного врахування інтересів національних товаровиробників.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук, професор Алла Соколовська у своєму виступі зупинилася на засадничих положеннях Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», до якого увійшло чимало пропозицій, наданих науковцями Академії, та ознайомила аудиторію з консенсус-прогнозом щодо результатів роботи малого та середнього підприємництва в умовах автономного преференційного торгівельного режиму ЄС для України.

В ході жвавої дискусії учасники засідання, серед яких були представники Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, зокрема представники Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання», Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, асоціації «Союз ювелірів України», Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва» і «Асоціації інформаційного бізнесу» погодилися з позицією Академії, що спільна аналітична робота підприємців і науковців є корисною для вироблення консолідованих підходів до вирішення проблемних питань, що стоять сьогодні на порядку денному.

Учасники обговорення висловили переконання у подальших ефективних спільних діях стосовно забезпечення європейських стандартів соціально-економічного розвитку та ведення підприємницької діяльності.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

7 квітня 2014 року


3 КВІТНЯ 2014 РОКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ “ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ”

На пленарному засіданні з доповіддю на тему “Євроінтеграційний напрям України: можливості та загрози для національної економіки” виступив завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В.Гаврилюк.

Було висвітлено ситуацію у зв’язку з анексією Росією Криму й доведено безальтернативність курсу України на інтегрування з Європейським Союзом. Водночас наголошено на необхідності урахування негативних наслідків вступу в ЄС країн колишнього СРСР і Східної Європи у контексті втрати ключових галузей національного економічного комплексу, відпливу працездатного населення, зростання безробіття й зовнішньої заборгованості.

Підкреслено потребу диверсифікації імпорту вуглеводнів; наголошено на необхідності не поспішати з вступом до ЄС, поки не будуть узгодженні передумови, що забезпечують національні інтереси; по можливості не згортати повністю взаємин з Росією, а на основі переговорів зберегти співробітництво у стратегічних сферах, зокрема, в авіаційній промисловості, постачанні тепловозів, турбін та інших товарів, які не матимуть попиту в ЄС; налагоджувати конструктивні взаємини з іншими впливовими учасниками глобальної економіки на кшталт Китаю.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

3 квітня 2014 року


В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ “КРУГЛОГО СТОЛУ” НА ТЕМУ: “ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ: МАСШТАБИ ТА НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ”

2 квітня 2014 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання “круглого столу” на тему: “Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання”, на якому були обговорені питання оцінки обсягів виведення капіталів з України, тенденції та макроекономічні наслідки виведення капіталів з України, світові тенденції та глобальні ініціативи протидії виведенню капіталів з країн, а також стан та перспективи розбудови системи протидії виведенню капіталів з України.

Учасником “круглого столу” від Академії фінансового управління був завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В. Гаврилюк.

Він акцентував увагу на необхідності удосконалення Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення” № 408-VII від 4 липня 2013 р. У виступі проаналізовано потенційні напрями “обходження” навіть найбільш складних норм закону, можливості створення прецеденту судових процесів щодо застосування норм зазначеного закону, що дозволить бізнесу відстоювати механізми трансфертного ціноутворення. Враховуючи масштабну економічну роль великих українських хімічних і металургійних компаній, не можна виключати імовірність того, що вони зможуть у судах не тільки домогтися компромісів, а й досить швидко легалізувати рішення на свою користь.

Наголошено, що стратегія антикризового розвитку потребує активізації української антиофшорної політики. Основними цілями деофшоризації економіки, стратегія якої наразі розробляється в Академії фінансового управління, визначено посилення впливу юрисдикції української держави на економічні операції та процеси управління активами українських підприємств, що застосовують механізми трансфертного ціноутворення, розташування ланцюжка власників бізнесу й кінцевого бенефіціара в українській юрисдикції, перекредитування бізнесу українськими фінансовими структурами й зниження до досяжного мінімуму використання офшорних “прокладок” у міжнародній торгівлі.

З’ясовано загрози нового світового фінансового феномену – активного поширення віртуальних валют у контексті відмивання й легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Обґрунтовано імовірність використання криптовалют в якості інструмента приховування доходів та анонімізації власників реальних коштів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

2 квітня 2014 року


-

-


СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПРАКТИКУ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» відбулася 18 грудня 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Конференція зацікавила науковців та фахівців-практиків – загальна кількість учасників дорівнювала 140 осіб, серед яких 25 представників центральних органів виконавчої влади та 28 докторів наук з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Метою конференції було визначено широке залучення фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, експертів, спеціалістів центральних органів виконавчої влади, представників місцевого самоврядування, наукової громадськості до розроблення й обговорення основних завдань в контексті забезпечення розвитку фінансів інституційних секторів національної економіки, запровадження нових підходів у фінансовій сфері щодо модернізації пріоритетних галузей національної економіки.

Відкриваючи конференцію, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Базилевич зазначив, що тематична спрямованість конференції знаходиться одночасно в методологічних площинах економічної теорії та практики реформування інституційних секторів економіки України. Серед найбільш актуальних питань науковець виділив трансформації реального сектору національної економіки, інституалізацію фінансово-економічних відносин. Також було наголошено на зростаючому значенні стратегічних аспектів фінансової політики, ефективності фінансових важелів активізації національного економічного зростання, забезпечення спроможності фінансових механізмів щодо сприяння інноваційному розвитку фінансово-економічних інститутів, здатності фінансів вирішувати соціально-економічні завдання, передбачені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки.

Віктор Базилевич констатував, що співпраця між економічним факультетом Київського університету та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України стає стійкою тенденцією. Він нагадав, що вже відбулася низка семінарів і в Академії, і на факультеті, спільними зусиллями підготовлено два спеціалізованих випуски журналу «Фінанси України». Декан запевнив, що факультет підтримує всі науково-практичні ініціативи Академії у національному фінансово-економічному секторі та запропонував економічний факультет університету у якості платформи для напрацювання шляхів пожвавлення процесу реформування фінансів інституційних секторів економіки України.

У своєму виступі президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко подякувала керівництву Київського національного університету імені Тараса Шевченка та економічного факультету за плідну співпрацю, яка вже протягом тривалого часу зосереджується на координації дії у сфері наукового забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, зокрема шляхом залучення фахівців і науковців до широкої роз’яснювальної роботи стосовно ходу реформування, в тому числі й у рамках науково-комунікаційних заходів.

Тетяна Єфименко зосередила увагу присутніх на тому, що Академія фінансового управління працює над науковим обґрунтуванням напрямів розвитку сфери державних фінансів на основі сценарного підходу з урахуванням циклічності фінансових та господарських процесів економіки. Водночас було наголошено на потребах забезпечення інклюзивного розвитку, формуванні такої фінансової архітектури на національному та наднаціональному рівнях, яка б дозволила забезпечувати випереджальні темпи інноваційного розвитку.

Упродовж пленарної частини конференції було обговорено інституційні засади модернізації державних фінансів в Україні, розвиток системи управління державними фінансами в сучасних умовах, інституціональні трансформації в контексті загроз фінансовій безпеці України. Пропозиції, які були сформульовані в ході конференції, аналізуватимуться та систематизуватимуться для подальшого використання у науковій та навчальній роботі.

Також в ході конференції було схвалено пропозиції щодо активізації спільної діяльності фахівців Академії фінансового управління та вчених економічного факультету університету в рамках функціонування групи наукового супроводу запровадження стратегічного планування, що є одним із засадничих положень Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 грудня 2013 року


ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АНАЛІЗУВАЛИ ЗА СПРИЯННЯ НІМЕЦЬКИХ ЕКСПЕРТІВ

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, Плану заходів з її реалізації затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р, Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013, та враховуючи важливість співпраці з провідними міжнародними експертами, в Академії фінансового управління 9 грудня 2013 року відбувся круглий стіл «Завдання, цілі та стратегії учасників кредитного менеджменту»

З доповіддю щодо завдань, цілей та стратегій учасників кредитного менеджменту перед присутніми виступив німецький експерт з питань управління державним боргом, колишній Державний секретар Федерального Міністерства фінансів Німеччини Герд Елєрс. Він розкрив питання сутності кредитного менеджменту, симбіозу фінансово-бюджетних питань та системи кредитного менеджменту, зокрема в частині запобігання ризикам проведення видатків на сплату відсотків. Доповідач також ознайомив слухачів з німецьким досвідом отримання кредитів та інструментами, які при цьому застосовуються, цілями та стратегією системи кредитного менеджменту.

Серед факторів, які впливають на стратегічний набір системи кредитного менеджменту, доповідач виділив контроль за ризиками, роботу з громадськістю щодо індикативного оцінювання стану фінансових ринків. Пан Герд Елєрс наголошував, що держава має надавати громадськості якомога більше інформації про стан заборгованості. Він також торкнувся питань відносин між парламентом і урядом в сфері державно-приватного партнерства, фінансових операцій держави з контрагентами комерційного сектору економіки Німеччини, взаємодії між фінансовою політикою та кредитним менеджментом.

Учасники круглого столу, у числі яких були фахівці Міністерства фінансів України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України, Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України, Рахункової палати України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, мали можливість поставити питання доповідачу. Учасників цікавило, чи враховується динаміка показників рівня інфляції в механізмі управління державними борговими зобов’язаннями, структура державної заборгованості в Німеччині, можливі фінансові ризики в контексті кон’юнктури курсу євро на світовому фінансовому ринку тощо.

У жвавій дискусії взяли участь заступник директора департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати України Андрій Мамишев, головний консультант відділу макроекономіки та державних фінансів управління фінансової політики Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України Людмила Маслова, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії, заслужений економіст України Світлана Сороко, завідувач відділу державних фінансів Академії, доктор економічних наук, професор Василь Кудряшов, спеціалісти з питань державних фінансів Проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» (GIZ-Україна) Надія Рожко та Руслан Лазаренко, головні консультанти секретаріату Комітету з питань бюджету Неля Андросюк та Анна Пінчукова.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту з наукової роботи Людмила Ловінська подякувала німецькому гостю за змістовну доповідь і висловила сподівання на продовження співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ-Україна) в сфері імплементації міжнародного досвіду управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

9 грудня 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗШИРЮЄ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ

У рамках заходів до 95-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського з 10 по 12 жовтня 2013 р. науковці Академії – завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, доктор економічних наук, заслужений економіст України О.О. Любіч та аспірантка НДФІ О.В. Бізенкова взяли участь у роботі XII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, громадська установа «Ліга молодих економістів», Академія економічних наук України та кафедра економічної кібернетики університету.

У рамках пленарного засідання О.О. Любіч виступив з доповіддю на тему «Розвиток фінансового сектору в післякризових умовах». Він також взяв участь у дискусіях та обговореннях виступів на секціях конференції: «Інтеграційні процеси в глобальному просторі», «Інформаційні технології та моделювання в економіці», «Розвиток фінансової та банківської системи». Аспірантка О.В. Бізенкова презентувала доповідь на тему «Литовський досвід розвитку кредитних кооперативів».

Упродовж роботи конференції встановлено особисті наукові контакти з багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Це, зокрема, Н.В. Апатова – професор, доктор педагогічних наук, доктор економічних наук (РФ), Заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної Академії інформатизації, академік Української Академії економічних наук, академік РАЕН, завідувач кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь); О. К. Ойнер – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, (Вища школа економіки, м. Москва) та Л.С. Латишова – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри (Російська академія народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації).

Науковців згаданих ВНЗ запрошено до участі у конференціях і семінарах, які проводяться в Академії фінансового управління, обговорено перспективи організації спільних наукових заходів у наступному році та на найближчу перспективу. Тези доповідей науковців Академії опубліковані у збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.

На фото (зліва направо): О.О. Любіч та Н.В. Апатова

На фото: на засіданні секції «Інтеграційні процеси в глобальному просторі»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 жовтня 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОМПАНІЯ SAS ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковці Академії фінансового управління – президент Академії, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Т.І. Єфименко та завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики доктор економічних наук, професор О.О. Любіч на запрошення Оргкомітету «SAS Forum Russia 2013» з метою вивчення передового світового досвіду щодо механізмів стабілізації фінансового сектору та використання бізнес-аналітики у держструктурах взяли участь у роботі щорічного форуму з бізнес-аналітики - SAS FORUM RUSSIA 2013.

Захід відбувся 25 вересня у готелі Ritz-Carlton Moscow і розцінений як найбільш представницький в Росії і країнах СНД. Він пройшов під девізом «SAS – технології, які надихають на перетворення». Високий професійний рівень доповідачів та учасників, актуальність питань, що обговорювалися в рамках дискусій та секційних засідань, зробили SAS Forum Russia 2013 місцем зустрічі лідерів бізнесу та експертів в області бізнес-аналітики.

За минулі роки SAS FORUM перетворився на захід, який повною мірою відображає основні тенденції і напрями розвитку сучасної бізнес-аналітики. Тут уже склалася своя представницька аудиторія: досвідом вирішення важливих бізнес-задач за допомогою аналітичних інструментів діляться відомі експерти з державних структур, великих організацій фінансового, телекомунікаційного, нафтогазового, енергетичного та інших секторів економіки. Згідно зі звітом незалежної аналітичної компанії IDC, в 2012 році обсяг ринку бізнес-аналітики (Business Intelligence, BI) досяг 34,9 млрд дол, продемонструвавши зростання на 8,7 відсотків. Це значно випереджає темпи зростання світового ринку ПЗ та ІКТ в цілому (3,6 і 2,9 відсотків відповідно).

Про динамічний розвиток компанії SAS у Росії та СНД за минулий рік й основні тенденції в бізнес-аналітиці розповів Валерій Панкратов, генеральний директор SAS Росія/СНД.

На знімку: виступ В. Панкратова на пленарному засіданні

Окреслюючи тенденції в бізнес-аналітиці, він звернув увагу, що найбільше зростання цікавості спостерігається до систем управління ризиками. Змінюється і характер вирішуваних завдань: від аналітичної звітності, яка дає змогу розуміти, що відбувалося і відбувається, компанії все частіше переходять до набагато більш складних завдань прогнозування та оптимізації. Стрімке зростання обсягів даних, у тому числі текстової інформації, веде до попиту на системи високопродуктивної аналітики та інтелектуального аналізу тексту і до бурхливого розвитку такого інструментарію.

Бізнес-аналітика в період економічної нестабільності стала користуватися масовим попитом в РФ і країнах СНД і на сьогодні стає невід’ємною частиною сучасної культури управління.

Зміст секції «Рішення для державних організацій» відображає істотне зростання інтересу держструктур до використання бізнес-аналітики за останній рік. Він викликаний в першу чергу приходом до державних установ сучасних управлінців, які розуміють цінність інформації, її оперативного і якісного аналізу. Іншим важливим чинником послужив випуск на ринок як основних гравців принципово нових аналітичних продуктів з обробки великих обсягів даних, що відкрило можливості вирішувати завдання аналітики в масштабах країни.

Цього року в програму Форуму була вперше включена секція «Боротьба з шахрайством». Актуальність теми обумовлена тим, що практично всі організації (і, перш за все, банки й страхові компанії) несуть збитки від шахрайства в різних його проявах. Консервативних методів боротьби з шахрайством вже недостатньо через постійне вдосконалення шахраями своїх прийомів і схем, тому технології та інструменти для запобігання та виявлення шахрайства повинні розвиватися ще динамічніше. На Форумі представлений продукт SAS Fraud Framework для проактивного виявлення, запобігання та розслідування потенційних шахрайських кредитів – це потужний інструмент для управління ризиками та боротьби з шахрайством в організаціях.

На секції «Управління ризиками» розглянуті кроки, які вживають фінансові організації в світлі майбутнього переходу на стандарти Базель II і Базель III, а також в рамках ухваленого влітку 2013 року закону про створення в Росії єдиного мегарегулятора на базі Банку Росії, якому передаються повноваження з регулювання, контролю і нагляду у сфері фінансових ринків. Учасників зацікавили виступи з цих питань представників провідних банків Росії і членів Базельського комітету, доповідь SAS про використання мобільних пристроїв для управління ризиками, а також ряд демонстрацій з управління різними видами ризиків.

У рамках роботи Форуму науковці Академії провели низку зустрічей із представниками компанії SAS з метою ознайомлення з сучасним досвідом щодо наступних питань:

- кращі світові практики в управлінні фінансами в державному секторі в умовах антикризових заходів;

- обмін інформацією та досвідом щодо економічних та фінансових аспектів протидії шахрайству і фінансовим злочинам;

- використання нових аналітичних продуктів з обробки великих обсягів даних, що відкриває можливості вирішувати завдання аналітики в масштабах країни.

Встановлені робочі контакти і проведено переговори з Вішалем Маріа (Vishal Marria), Старшим директором, керівником напряму протидії шахрайству і фінансовим злочинам у регіонах EMEA (Europe, the Middle East and Africa) і AP (Asia-Pacific) (Велика Британія); Мануелем Нуччіо (Manuel Nuccio), Старшим бізнес-консультантом з управління ризиками SAS Россия/СНД; Марком Пітсом (Mark Pitts), Cтаршим віце-президентом SourceHOV (США).

На знімку (зліва направо): Т. Єфименко, В. Панкратов, Мануель Нуччіо (Manuel Nuccio), О. Любіч

На знімку (зліва направо): Т. Єфименко, Марк Пітс (Mark Pitts), О. Любіч

На знімку (зліва направо): Т. Єфименко, Вішаль Маріа (Vishal Marria), О. Любіч

26-27 вересня 2013 р. відбувалися переговори між представниками Академії фінансового управління та керівниками SAS Росія/СНД (Панкратов В.Ю. – генеральний директор SAS Росія/СНД, Заєць А.Ю. – директор з розвитку бізнесу SAS Росія/СНД). У результаті досягнуто згоди про спільну діяльність та складено Протокол намірів.

На знімку (зліва направо): О. Любіч, Т. Єфименко, А. Заєць

Суттєвим підсумком переговорів стала домовленість між представниками SAS Росія/СНД, SAS Україна та Академією фінансового управління про спільне проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Банк 2014» у м. Києві (IV квартал 2013 року).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

1 жовтня 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ЩОРІЧНОГО ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Відповідно до Розпорядження Президента України від 24 вересня 2013 року №306/2013-рп президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук професор Тетяна Єфименко включена до складу робочої групи з підготовки Щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Передбачені пунктом 2 статті 106 Конституції України щорічні послання Президента України до Верховної Ради України є офіційними документами глави держави, де на основі аналізу внутрішнього і зовнішнього становища України визначаються найважливіші напрями економічного, політичного і соціального розвитку, передбачаються заходи щодо неухильного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вдосконалення нормативних механізмів регулювання суспільних відносин Проект Щорічного послання на 2014 рік планується розробити до 1 лютого наступного року. Для методичного та наукового забезпечення підготовки проекту, надання аналітичних матеріалів, належної підготовки прогнозних розрахунків, статистичної та аналітичної інформації, які увійдуть до Послання, залучено провідних науковців України.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 306/2013-рп http://www.president.gov.ua/documents/16080.html
ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ http://www.president.gov.ua/documents/16083.html

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 вересня 2013 року


ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО: ЗАКОН ПРО ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВІДПОВІДАЄ ПРИНЦИПАМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко взяла участь у круглому столі «Трансфертне ціноутворення в агропромисловому секторі України». Організаторами заходу виступили Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Українська аграрна конфедерація та міжнародна юридична компанія «DLA Piper Ukraine LLC».

Учасники круглого столу обговорили умови впровадження в дію ст. 39 Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення загалом в Україні та в агропромисловому секторі зокрема. Особливу увагу було приділено досвіду європейських країн щодо правил трансфертного ціноутворення та підходам щодо контролю за їх формуванням. На круглому столі були присутні представники міністерств та відомств, міжнародні експерти, керівники професійних громадських об’єднань та найбільших підприємств агропромислового комплексу України.

У своєму виступі Тетяна Єфименко звернула увагу на прогресивні моменти Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», який набув чинності з 1 вересня цього року. За її словами, цей документ відповідає задекларованим Україною принципам євроінтеграції та відкриває можливості для запобігання уникнення оподаткування з боку компаній, що застосовують такий метод податкового планування, як трансфертне ціноутворення. Президент Академії також зазначила, що реформи в Україні в фіскальній сфері, і не тільки, мають враховувати тенденції, що відбуваються та обговорюються в країнах ЄС. Це значним чином вплине на конкурентні переваги українського бізнесу в глобальній економіці. Її підтримав директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики Віталій Саблук, який зазначив, що практика трансфертного ціноутворення потрібна Україні, оскільки є частиною тих транснаціональних та глобалізаційних процесів, які відбуваються в економіках усіх країн світу.

У ході обговорення голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко повідомив про наміри підготувати пропозиції до уряду щодо подальшого удосконалення законодавства про трансфертне ціноутворення. Вони переважно стосуватимуться питань ціноутворення на продукцію, яку продають українські аграрні компанії, а також цілої низки питань щодо імплементації ухваленого закону, зокрема підзаконних актів, які детально тлумачитимуть положення щодо порядку адміністрування податку, порядку звітності про сплачені податки.

Начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України Микола Мішин сказав, що відомство під час розробки підзаконних актів щодо трансфертного ціноутворення вестиме діалог з бізнесом і вноситиме відповідні корективи після запропонованих пропозицій та зауважень представників реального сектору економіки. У свою чергу, директор департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку Баграт Ахіджанов вніс пропозицію створити двосторонні робочі групи за участю МінАПП та представників аграрного бізнесу, які б представляли інтереси агробізнесу перед Міністерством доходів і зборів.

17 вересня 2013 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003