СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5303069
 
 
   

Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 23-24 квітня 2024 року – «Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в діяльності аудитора».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/4PWsLBkeVfGNvDS58

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (23 години; у тому числі 3 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в діяльності аудитора;

 роздаткові матеріали.

Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/4PWsLBkeVfGNvDS58

ЛЕКТОР:

Сапронов О.В.– головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 актуальні питання та новації застосування законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом;

 використання криптовалют у схемах фінансових оборудок та відмиванні коштів. Використання програм штучного інтелекту (АІ) для оптимізації роботи щодо запобігання та протидії фінансовим злочинам;

 контроль та фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом;

 актуальні питання юридичної відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/4PWsLBkeVfGNvDS58

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

15 квітня 2024 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 17-18 квітня 2024 року – «Управління ефективністю діяльності як базова компонента сертифікації аудитора: модуль 1 – Методи прийняття управлінських рішень».

Ключова мета освітнього заходу полягає у підвищенні професійного рівня слухачів, систематизації та поглибленні теоретичних засад і практичних навичок формування інформаційного забезпечення управління ефективністю діяльності суб’єктів господарювання для отримання Сертифікату незалежного аудитора та подальшого безперервного навчання.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Ld8jG1dwkMxuFGd6A

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (23 години; у тому числі 3 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері управління ефективністю діяльності в роботі аудитора;

 роздаткові матеріали.

Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Ld8jG1dwkMxuFGd6A

ЛЕКТОР:

Гнилицька Л.В.– тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, експерт з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та економічної безпеки.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 використання інструментів аналізу беззбитковості при прийнятті управлінських рішень;

 концепція релевантних витрат;

 вплив обмежуючих ресурсів (факторів) на точність прийняття тактичних управлінських рішень;

 рішення щодо ціноутворення;

 ризик та невизначеність при прийнятті рішень.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Ld8jG1dwkMxuFGd6A

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 квітня 2024 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 11 квітня 2024 року – «Застосування інструментів фінансового менеджменту в роботі аудитора».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/dvYLABXbKjeDKdGS8

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері фінансового менеджменту;

 роздаткові матеріали.

Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/dvYLABXbKjeDKdGS8

ЛЕКТОР:

Калабухова С.В.– тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу; професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 вимірювання ефективності суб’єкта господарювання за допомогою фінансових коефіцієнтів і тенденцій;

 визначення потреби в оборотному капіталі, застосування методів управління запасами, дебіторською, кредиторською заборгованістю і грошовими коштами;

 оцінка інвестицій на підставі дисконтування грошових потоків (NPV, IRR, РІ), застосування терміну окупності та облікової норми прибутку (AROR) в оцінці інвестиційних проектів;

 характеристика джерел фінансування бізнесу, оцінка вартості джерел фінансування бізнесу: власного капіталу та боргових зобов’язань, розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC);

 вимірювання фінансового левериджу, визначення оптимальної структури джерел фінансування бізнесу, різниця між вартістю капіталу та вартістю бізнесу;

 визначення дивідендного потенціалу і дивідендної політики;

 обговорення ключових методів управління ризиками, проведення якісного та кількісного аналізу фінансових ризиків (кредитного, ризику ліквідності, ринкового);

 застосування методів хеджування валютного і процентного ризиків.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/dvYLABXbKjeDKdGS8

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 квітня 2024 року
ДАЙДЖЕСТ

ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА БАЗІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»

БЕРЕЗЕНЬ 2024

ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітніх заходах, які заплановані на березень 2024 року.

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

За результатами участі в освітньому заході кожен учасник отримає сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400.

************************************************************************************

14 березня 2024 року

Оцінка ефективності публічних закупівель .

Реєстрація .

Тривалість 7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи

************************************************************************************

20-21 березня 2024 року

Використання інструментів управлінського обліку в аудиті ефективності .

Реєстрація .

Тривалість 23 години; у тому числі 3 години самостійної роботи

************************************************************************************

25 березня 2024 року

Застосування аудиторами аналітичних інструментів контролю та моніторингу у сфері протидії фінансовим злочинам .

Реєстрація .

Тривалість 7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи

************************************************************************************

27-28 березня 2024 року

Аналітичні процедури в управлінні ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом .

Реєстрація .

Тривалість 23 години; у тому числі 3 години самостійної роботи

************************************************************************************

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

07 березня 2024 року
Запрошуємо 21, 22, 23 та 25 березня 2024 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування(регулятор – Міністерство фінансів України) пройти курси підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу.

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/J2FKQ7w6NErABrga8

ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (Постанова КМУ від 02.09.2020 р. № 777).

За результатами проходження навчання видається свідоцтво про оволодіння курсом (тривалість 68 годин, з них – 24 години відведено на самостійну роботу), яке засвідчує участь в освітньому заході з безперервного професійного навчання аудиторів (п.3 наказу Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400).

Після успішного проходження іспиту видається свідоцтво про перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних aпрацівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (72 години).

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/J2FKQ7w6NErABrga8

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/J2FKQ7w6NErABrga8

Протягом календарного місяця після закінчення навчання лекторами надається додаткова послуга: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З програмою навчання можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1028&num=1

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119>

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/J2FKQ7w6NErABrga8

Контакти:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

05 березня 2024 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 12 лютого 2024 року – «Ризик-орієнтований підхід як інструмент управління ризиками в діяльності професійних аудиторів».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/NPy5eBvcjvBacfTGA

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

З річним планом освітніх заходів Інституту післядипломної освіти можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 12 лютого 2024 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/NPy5eBvcjvBacfTGA

ЛЕКТОР: Сапронов О.В.– головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 ризик-орієнтований підхід в системі управління ризиками суб’єктів аудиторської діяльності;

 управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

 виявлення та оцінка ризиків з метою їх мінімізації;

 впровадження заходів зі зниження ризиків в діяльності аудиторів та аудиторських фірм.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/NPy5eBvcjvBacfTGA

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

05 лютого 2024 року
Запрошуємо 08, 09, 10 та 12 лютого 2024 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування(регулятор – Міністерство фінансів України) пройти курси підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу.

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/rch5CQX84c4CCnZR7

ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (Постанова КМУ від 02.09.2020 р. № 777).

За результатами проходження навчання видається свідоцтво про оволодіння курсом (тривалість 68 годин, з них – 24 години відведено на самостійну роботу), яке засвідчує участь в освітньому заході з безперервного професійного навчання аудиторів (п.3 наказу Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400).

Після успішного проходження іспиту видається свідоцтво про перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (72 години).

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/rch5CQX84c4CCnZR7

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/rch5CQX84c4CCnZR7

Протягом календарного місяця після закінчення навчання лекторами надається додаткова послуга: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З програмою навчання можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1028&num=1

ЗАПИС НА КУРСИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://forms.gle/rch5CQX84c4CCnZR7

Контакти:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

29 січня 2024 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 13-14 грудня 2023 року – «Аналітичні процедури в управлінні ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/jjzx7rA7NLxp478Q8

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (23 годин; у тому числі 3 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері аналітичного забезпечення фінансового моніторингу;

 роздаткові матеріали.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 13-14 грудня 2023 року Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/jjzx7rA7NLxp478Q8

ЛЕКТОРИ:

Калабухова С.В.– тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук;

Кузмінська О.Е.- експерт у сфері фінансового моніторингу, методолог, викладач з багаторічним досвідом, кандидат економічних наук, доцент.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 теоретичні передумови управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 аналітичні процедури в управлінні ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта СПФМ;

 аналітичний інструментарій розуміння обставин і фінансових операцій клієнта СПФМ.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/jjzx7rA7NLxp478Q8

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

04 грудня 2023 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 07 грудня 2023 року – «Оцінка ефективності публічних закупівель».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/enJCqZY6PZQgbUMEA

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері оцінки ефективності публічних закупівель;

 роздаткові матеріали.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/enJCqZY6PZQgbUMEA

ЛЕКТОР: Ткаченко Наталія– доцент Інституту післядипломної освіти ДННУ “Академія фінансового управління”, експерт міжнародного проєкту ЄС «Support to the Public Procurement Reform in Ukraine», учасниця розробки навчального курсу «Публічні закупівлі: від теорії до практики» на платформі «Prometheus», кандидат економічних наук.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 зміни у законодавстві в сфері публічних закупівель у період воєнного стану;

 функції органів державного контролю публічних закупівель;

 менеджмент якості закупівельного процесу;

 критерії та методика аудиту ефективності публічних закупівель;

 використання публічного модуля аналітики BI Prozorro;

 запобігання ризикам, пов’язаними зі зниженням ефективності публічних закупівель.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/enJCqZY6PZQgbUMEA

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 листопада 2023 року
Президент ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) академік НАН України, доктор економічних наук, професор Єфименко Тетяна Іванівна за погодженням із Міністерством фінансів України 15-18 жовтня 2023 року брала участь у роботі 40 Сесії Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Конференції ООН з торгівлі та розвитку та супутніх заходів, що проходили у рамках 8 Світового інвестиційного форуму ООН у місті Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

17 жовтня 2023 року в рамках 40 Сесії ISAR UNCTAD відбулася церемонія нагородження кращих міжнародних та національних ініціатив підвищення якості та порівнянності звітності підприємств щодо їх внеску у досягнення Цілей Сталого Розвитку, визначених Порядком денним ООН 2030 (ISAR Honours), де від ДННУ «Академія фінансового управління» було представлено документ «Керівні настанови щодо складання звіту про управління в умовах надзвичайних ситуацій», розроблений в рамках виконання науково-дослідних робіт на замовлення Міністерства фінансів України на тему «Регуляторно-організаційні засади нефінансового звітування в Україні» (2021 р., № держреєстрації 0121U109967), «Нефінансова звітність суб’єктів господарювання: методологічні аспекти застосування єдиного електронного формату подання» (2022 р., № держреєстрації 0122U001570), «Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення для підготовки звітності зі сталого розвитку» (2023 р., № держреєстрації 0123U101610).

Церемонія ISAR Honours 2023.

Президент Академії, академік НАН України, доктор економічних наук, професор

Єфименко Тетяна Іванівна.

Диплом, вручений Президенту Академії Єфименко Т.І. за участь в ISAR Honours і представлення документу «Керівні настанови щодо складання звіту про управління в умовах надзвичайних ситуацій»

У межах пленарних засідань 40-ї сесії ISAR UNCTAD 18 жовтня 2023 р. президент Академії, академік НАН України, доктор економічних наук Єфименко Т. І. у співавторстві із завідувачем відділу методології бухгалтерського обліку НДФІ Академії, завідувачем кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктором економічних наук, професором Ловінською Л.Г. та за участі завідувача Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень Академії, кандидата економічних наук Кучерявої М.В. виступила з доповіддю «Розвиток звітності про сталий розвиток в контексті Міжнародних стандартів звітності про сталий розвиток» (Development of sustainability reporting under ISSB standards), у якій було висвітлено результати наукових досліджень ДННУ «Академії фінансового управління» («Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення для підготовки звітності зі сталого розвитку» (2023 р., № держреєстрації 0123U101610), спрямованих на прозорості та якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на макро-, мезо- та мікрорівнях в умовах воєнного стану.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 листопада 2023 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003