СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  4116829
 
 
   

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 25.01-28.01.2022 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

04 січня 2022 року
УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ В РОБОТІ 38-Ї СЕСІЇ МІЖУРЯДОВОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ООН З ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ (UNCTAD INTERGOVERNMENTAL WORKING GROUP OF EXPERTS ON INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING, UNCTAD ISAR).

Українська делегація у складі Заступниці Міністра фінансів України Світлани Іванівни Воробей, президента ДННУ «Академія фінансового управління», академіка НАН України, д. е. н., професора Тетяни Іванівни Єфименко і завідувача відділення бухгалтерського обліку та фінансового контролю НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», завідувача кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професора Людмили Геннадіївни Ловінської взяла участь з 8 по 12 листопада 2021 року в роботі 38-ї сесії Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting, UNCTAD ISAR), з якою Україна активно співпрацює з 2006 року та є її членом.

8 листопада 2021 року в рамках щорічного семінару «Вплив COVID-19 на фінансову та нефінансову звітність компанії» (“Impact of COVID 19 on company financial and non-financial reporting”) українською делегацією презентовано доповідь на тему «Вплив COVID-19 на діяльність компаній: показники, методика розрахунку, інформаційні джерела» («Impact of COVID-19 on companies' activities: indicators, methodology of calculation, data sources»).

Посилання на презентацію доповіді: https://unctad.org/system/files/non-official-document/ciiisar38_WS_SVorobeiTIefymenkoLLovinska_en.pdf

Мета заходу полягала в здійсненні огляду останніх досліджень у сфері фінансового та нефінансового звітування в контексті COVID-19, оцінюванні наслідків представниками уряду, розробників міжнародних стандартів та наукової спільноти.

Доповідь української делегації підготовлено за матеріалами наукових досліджень, які проводяться ДННУ «Академія фінансового управління» під керівництвом академіка НАН України, д. е. н., професора Тетяни Іванівни Єфименко та д. е. н., професора Людмили Геннадіївни Ловінської. У доповіді наведено рекомендації щодо розкриття інформації про вплив COVID-19 на діяльність підприємств у звіті про управління (складеному відповідно до вимог Директиви 2013/34/ЄС, імплементованих до українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та звітності), які базуються на результатах проведеного дослідження практики складання нефінансової звітності 100 найбільших державних підприємств в Україні (ТОП-100 державних підприємств України за загальною балансовою вартістю активів) та аналізі міжнародних рекомендацій щодо розкриття інформації у звітності підприємств в умовах протидії поширенню COVID-19.

11 листопада академік НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко та д. е. н., професор Людмила Геннадіївна Ловінська взяли участь в обговоренні наступного порядку денного роботи UNCTAD ISAR, у рамках якого було представлено такі пропозиції:

1. На продовження думки, висловленої 9 листопада 2021 року Ian Carruthers, Голова Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (РМСБОДС) щодо критично важливої ролі державного сектору в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), запропоновано визнати питання посилення прозорості представлення у нефінансовій звітності інформації про використання бюджетних коштів і результати управління суб’єктів державного сектору пріоритетним напрямом державної політики країн із економікою, що розвивається та визнати його як подальший напрям роботи UNCTAD ISAR, зокрема щодо розроблення переліку показників, подібного до GCI, визначення серед них групи показників, які формуються за даними бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.

2. Поділяючи висловлені тези Patrick de Cambourg, представник Європейської консультативної групи з фінансової звітності, щодо подальшого розвитку механізмів регулювання нефінансової звітності запропоновано напрями майбутньої роботи сесій UNCTAD ISAR: присвятити частину наступної сесії питанням джерел даних складання нефінансової звітності (бухгалтерський облік, фінансова, статистична), у т. ч. зі сталого розвитку, як інформаційного джерела моніторингу досягнення ЦСР 12 «Відповідальне споживання та виробництво» індикатор 12.6.1 «Кількість підприємств, що публікують звітність зі сталого розвитку».

3. У подальшій роботі UNCTAD ISAR запропоновано зосередити увагу на забезпеченні якості звітності зі сталого розвитку та розробленні критеріїв її оцінки (достовірності, релевантності, порівнянності), у контексті міжнародних ініціатив (зокрема, слід також згадати поточну ініціативу Європейської комісії – проєкт Директиви про корпоративну звітність зі сталого розвитку № 2021/0104 (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Наведені пропозиції отримали схвальні відгуки від представників міжнародної професійної та академічної спільноти та, на думку, висловлену в рамках зустрічі Richard Bolwijn, фахівець сектору підприємництва департаменту інвестування та підприємництва UNCTAD, можуть стати напрямами подальшої роботи UNCTAD ISAR.

Цитата з доповіді Світлани Іванівни Воробей, розміщена на офіційній сторінці UNCTAD ISAR на Twitter: «В умовах пандемії стратегія Уряду України спрямована на відновлення інноваційної ділової активності, підтримання належного рівня життя, виконання міжнародних зобов’язань. Отже, основні складові нової світової політики ще не набули чіткої форми» (Amid the pandemic turmoil the strategy of the Ukraine’s Government aims at restoring innovative business activity, maintaining the adequate standard of living, carrying out international commitments. So, the basic components of the new world policy are yet to find a clear form).

Посилання на цитування:

https://twitter.com/UNCTAD_ISAR/status/1457739701083799564

Цитата з доповіді Тетяни Іванівни Єфименко, розміщена на офіційній сторінці UNCTAD ISAR на Twitter: «Людство має об’єднати зусилля у протидії пандемії. Досліджуючи уніфіковану інформацію про COVID, що впливає на діяльність компанії, експертне товариство ЮНКТАД може допомогти знайти такі спільні принципи, як забезпечення єдиних стандартів інтерпретації даних згідно з методологією GCI» (Humanity should join efforts in counteracting the pandemic. Pursuing the unified information on COVID-19 impact on company’s activity, the UNCTAD expert community can help to find and align with such common principles as ensuring the unified standards for data interpretation, according to GCI methodology).

Посилання на цитування:

https://twitter.com/UNCTAD_ISAR/status/1458743176789962753/photo/1

Цитата з доповіді Людмили Геннадіївни Ловінської, розміщена на офіційній сторінці UNCTAD ISAR на Twitter: «Нефінансова звітність є одним із інформаційних ресурсів моніторингу посткризової економіки. Уніфікація підходів до переліку показників підвищує ефективність моніторингу. Показники, що відображають вплив COVID-19, мають характеризувати результати програм підтримки стійкості підприємств» (Non-financial reporting is one of the information resources for monitoring the post-crisis economy. Unification of approaches to the set of indicators enhances the effectiveness of monitoring. Indicators that reflect the impact of Covid-19 should characterize results of support programs for the sustainability of entities).

Посилання на цитування:

https://mobile.twitter.com/UNCTAD_ISAR/status/1457735915233677315

Посилання на інформаційний ресурс Міністерства фінансів України:

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_v_umovakh_pandemii_strategiia_uriadu_ukraini_spriamovana_na_vidnovlennia_dilovoi_aktivnosti_pidtrimku_nalezhnogo_rivnia_zhittia_vikonannia_mizhnarodnikh_zoboviazan-3178

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 листопада 2021 року
Шановні колеги!

Щиро вітаю з Всесвітнім днем науки в ім'я миру та розвитку. Творчих здобутків,здоров'я,наснаги та подальших наукових звершень.

Президент Академії Тетяна Єфименко.

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 23.11-26.11.2021 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

04 листопада 2021 року
ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ВІТАЄ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ.

19 жовтня 2021 р. в ДННУ «Академія фінансового управління» відбулася зустріч із аспірантами і докторантами першого року.

У теплій і затишній атмосфері аспірантів і докторантів вітали президент Академії, академік НАНУ, д.е.н., професор Тетяна Єфименко, директор Інституту післядипломної освіти д.е.н., доцент Яна Олійник, завідувач відділу аспірантури і докторантури доцент Людмила Філіпнєнкова, фахівці Академії.

Під час заходу прозвучали вітання очільника закладу Тетяна Єфименко, яка особисто опікується долею кожного аспіранта і докторанта, докладаючи зусиль для підвищення кадрового потенціалу Академії. Президент закликала цінувати можливості, які надає перебування в аспірантурі і докторантурі, побажала гідно і з честю подолати перепони на шляху отримання наукового ступеня та гідно представляти Академію у вітчизняному і міжнародному науковому просторі.

На знімку: під час заходу

Тетяна Єфименко підкреслила переваги перебування в Академії:

- усі наукові спеціальності, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечуються високопрофесійним науковим потенціалом, сучасною науково-дослідною базою, підкріплені науковими школами та науковими дослідженнями.

- академія має всі необхідні складові (високий науковий потенціал, вагомі наукові здобутки і професіоналізм) для успішної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Сучасний рівень фахової та наукової підготовки докторантів та аспірантів здійснюють доктори наук, з них 2 академіки НАН України та кандидати наук.

- потенційними користувачами послуг Академії з підготовки висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації є, насамперед, органи та установи фінансової системи України та провідні вищі навчальні заклади України.

На знімку: виступ Тетяни Єфименко.

Тепло привітала здобувачів директор Інституту післядипломної освіти Яна Олійник, яка побажала впевнено рухатися до своєї мети та стати висококваліфікованими спеціалістами. Крім того вона виступила із доповіддю про особливості підготовки докторів філософії та докторів наук, ознайомила аспірантів і докторантів з тими завданнями, які вони повинні вирішити протягом періоду перебування в аспірантурі та докторантурі, головним із яких є виконання освітньо-наукової та наукової програм, проведення дослідної роботи, і як завершальний етап – вчасний захист дисертаційної роботи.

З найкращими побажаннями виступила завідувач відділу аспірантури і докторантури Людмила Філіпнєнкова, яка зазначила, що у 2021 році до аспірантури Академії вступило 8 аспірантів на денну форму навчання, 1 – на заочну (контрактну форму) та 2 докторанти.

Зі словами привітання від співробітників Академії виступила Лілія Коритник, яка підкреслила, що подальша взаємодія та обмін досвідом з науковою спільнотою позитивним чином вплинуть на розвиток національної економіки.

Логічним вінцем заходу стали виступи та запитання докторантів та аспірантів, відповіді на поставлені питання, вручення пам’ятних подарунків з нагоди вступу до аспірантури і докторантури та спільне фотографування.

На знімку (зліва направо): Яна Олійник, Людмила Філіпнєнкова, Тетяна Єфименко.

На знімку: учасники зустрічі.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 жовтня 2021 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 26.10-29.10.2021 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

05 жовтня 2021 року
ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ПРОВОДИТЬ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ АЗАРТНІ ІГРИ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (на виконання норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX).

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 06.07-09.07.2021 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 червня 2021 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ».

Міністерство фінансів України,

ДННУ «Академія фінансового управління»,

Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (згідно норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX).

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 25.05-28.05.2021 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

30 квітня 2021 року
23 та 24 березня 2021 р. президент ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія), академік НАН України, доктор економічних наук, професор Єфименко Т. І., заступник директора НДФІ Академії, доктор економічних наук, професор Ловінська Л. Г. та завідувач Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень Академії, кандидат економічних наук Кучерява М.В. взяли участь у віртуальному засіданні консультативної групи з основних показників ЦСР, яка створена Міжурядовою робочою групою експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (ISAR) UNCTAD (Швейцарія, Женева).

У контексті Порядку денного сталого розвитку до 2030 року UNCTAD зосередила зусилля на гармонізації звітності компаній щодо їх внеску в імплементацію ЦСР. "Керівництво щодо основних показників для звітності суб'єктів господарювання про внесок у реалізацію Цілей сталого розвитку" (GCI) було створено для сприяння прогресу в цій галузі. GCI є інструментом надання допомоги урядам у розробці політики та побудові інституційних механізмів збору даних на основі звітів компаній для послідовного та порівняного відображення внеску приватного сектору у досягнення ЦСР. GCI також має на меті допомогу компаніям надавати дані про обмежену кількість загальних та основних базових цілей ЦСР. (“Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of Sustainability Development Goals" - https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210040945).

📝 В рамках зустрічі консультативної групи Президент Академії Єфименко Т.І. виступила із пропозиціями щодо доповнення GCI рядом показників для розкриття підприємствами інформації щодо впливу невизначеності, зокрема пандемії, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19).

На засіданні проведено огляд результатів практичного впровадження GCI; розглянуті питання інтеграції GCI в інші системи звітності та механізми збору даних; зроблені презентація висновків тематичних досліджень GCI та відгуки про практичні додатки GCI.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

24 березня 2021 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ».

Міністерство фінансів України,

ДННУ «Академія фінансового управління»,

Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (згідно норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX).

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 13.04-16.04.2021 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

22 березня 2021 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
©2003