СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5303078
 
 
   

31 жовтня 2023 року в Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз».

Конференція присвячена питанням наукового обґрунтування теоретичних засад і розробки практичних шляхів щодо забезпечення достатнього рівня фіскальної та монетарної безпеки національної економіки задля недопущення втрати фінансового суверенітету країни в умовах глобальних викликів і загроз.

Програма конференції.

Захід проведено в рамках реалізації проєкту «Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз, пов’язаних з пандемією COVID-19» за грантом Національного фонду досліджень України (реєстр. номер проєкту: 2020.01/0546).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Питання координації діяльності деяких наукових установ» від 23.09.2014 № 473 (із змінами) до організації конференції долучено Відділення економіки Національної академії наук України.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння та технічне співробітництво з Міжнародним консорціумом з управління державними фінансами (ICGFM (International Consortium on Governmental Financial Management), м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки), оскільки ДННУ «Академія фінансового управління» є організаційним членом ICGFM, до участі у конференції залучено Джейсона Вінніцкі, директора програми фінансових та консультаційних послуг Millennium Challenge Corporation (США).

Конференція розпочалася з урочистого відкриття та продовжилася пленарним засіданням, на якому виступили видатні науковці та експерти-практики з питань фіскальної та монетарної безпеки національної економіки.

Президент Академії Тетяна Єфименко виступила з вступним словом, у якому зазначила, що конференція відбувається у важкі часи приступної воєнної агресії проти України, проти Української нації, підкресливши, що Академія продовжує працювати завдяки героїзму захисників і захисниць, які часто ціною життя відстоюють незалежність і свободу Батьківщини. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Зліва направо: завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Ігор Лютий, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, заступник керівника проєкту 2020.01/0546, д.е.н., професор Сергій Гасанов, президент ДННУ “Академія фінансового управління”, член Ради директорів Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM), керівник проєкту 2020.01/0546, академік НАН України, д.е.н., професор Тетяна Єфименко, директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академік НАН України, д.е.н., професор Валерій Геєць, почесний директор ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України», академік НАН України, д.е.н., професор Олександр Амоша, науковий співробітник Центру -фінансово-економічних експертиз ДННУ “Академія фінансового управління”, д.е.н., доцент Олексій Любченко.

Під час конференції.

На пленарному засіданні виступили представники провідних вітчизняних наукових установ і закладів вищої освіти, державних інституцій: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України представляла Елла Лібанова, Інститут економіки та прогнозування НАН України – Валерій Геєць, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – Дмитро Лук’яненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Ігор Лютий, Західноукраїнський національний університет – Андрій Крисоватий, Верховну раду України – Андрій Ватульов, а також іноземних організацій: Міжнародний консорціум з управління державними фінансами (ICGFM, США) представляв директор програми фінансових та консультаційних послуг Millennium Challenge Corporation Джейсон Вінніцкі, Школу управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету (США) – Сергій Конопльов, Азербайджанський технічний університет – Руфат Гулієв, який є депутатом парламенту Азербайджану, членом Комітету з економічної політики, промисловості та підприємництва, Лодзінський університет (Польща) – Беатта Глінковська-Краузе, Університет Шеффілд Халлам (Сполучене Королівство) – Девід Грем, Інститут економіки Болгарської академії наук – Гарабед Мінассян.

Академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік НАН України, д.е.н., професор Елла Лібанова

Президент ДННУ “Академія фінансового управління”, член Ради директорів Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM), керівник проєкту 2020.01/0546, академік НАН України, д.е.н., професор Тетяна Єфименко, директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академік НАН України, д.е.н., професор Валерій Геєць, почесний директор ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України», академік НАН України, д.е.н., професор Олександр Амоша

Інститут економіки Болгарської академії наук (Болгарія), д.е.н., професор Гарабед Мінасян

Тетяна Єфименко висловила подяку почесним гостям та учасникам конференції, до якої було подано понад 100 заявок від вчених та експертів провідних наукових установ і закладів вищої освіти.

На пленарному засіданні науковці презентували свої доповіді. Так, від Інституту економіки та прогнозування НАН України виступили Андрій Гриценко з доповіддю «Монетарно-фіскальне таргетування як інструмент забезпечення резильєнтності і безпеки соціально-економічної динаміки» та Сергій Кораблін – «Монетарні та курсові режими: сучасна практика та тенденції», Академії фінансового управління Олексій Любченко, який представив доповідь «Погляд на окремі потенціали забезпечення фіскальної стійкості».

У рамках конференції сформовано 4 тематичних напрями:

1. Фіскальні та монетарні наслідки пандемії COVID-19 для національної економіки, її безпеки. Уроки для сьогодення та на майбутнє.

2. Антикризова фіскальна політика та забезпечення фіскальної стійкості у періоди глобальної економічної кризи, воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України.

3. Трансформації монетарної політики для підтримки економічного зростання, забезпечення монетарної безпеки та фінансової стабільності.

4. Координація фіскальної та монетарної політики у контексті нової економічної реальності.

В обговоренні взяли участь представники вищих навчальних закладів, наукових установ та громадянського суспільства.

Зокрема, Тетяна Богдан виступила з доповіддю «Стан державного боргу України під час воєнного стану та нагальні заходи із стабілізації фінансово-боргової ситуації», Геннадій Бортніков – «Вплив пандемії коронавірусу на готівковий обіг: глобальні тенденції», Василь Кудряшов – «Управління фіскальною позицією в період відновлення України», Володимир Кулик – «Оцінка фіскальної безпеки національної економіки в умовах невизначеності і ризику», Людмила Ловінська – «Обґрунтування формування переліку оціночних показників для надання державної фінансової допомоги підприємствам», Людмила Олейнікова – «Удосконалення управління змінами в сфері протидії розмиванню податкової бази з урахуванням складових загроз фінансовій безпеці», Яна Олійник та Мар’я Кучерява – «Проблеми розкриття інформації щодо державної допомоги підприємствам у фінансовій звітності», Дмитро Хохич – «Формування передумов для повернення до інфляційного таргетування в повоєнний період», Олександр Шаров – «Координація фіскальної та монетарної політики в країнах з висхідними економіками: досвід для України», Євген Бублик – «До питання монетарного стимулювання економічного розвитку в малих відкритих економіках», Тетяна Дмитренко – «Оцінка ризиків, пов’язаних з обігом криптоактивів щодо макрофінансових показників», Михайло Диба – «Роль податкових стимулів для активізації венчурних інвесторів в Україні».

Завідувач Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень ДННУ “Академія фінансового управління”, голова Ради молодих учених, к.е.н. Мар’я Кучерява

Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку усім учасникам конференції, шанованим доповідачам, а також молодим вченим, докторантам і аспірантам за активну роботу, якісні виступи та рекомендації щодо посилення безпекової політики країни.

Дякуємо всім за плідну та скоординовану роботу!

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 листопада 2023 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь в освітньому заході 20 листопада 2023 року – «Кінцеві бенефіціарні власники: ідентифікація та порядок подання інформації».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/LX4m5WcfAwU74ksN8

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин; у тому числі 2 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері кінцевих бенефіціарних власників;

 роздаткові матеріали.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/LX4m5WcfAwU74ksN8

ЛЕКТОР: Сапронов О.В.– головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 встановлення кінцевого бенефіціарного власника або його відсутності;

 визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/LX4m5WcfAwU74ksN8

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 листопада 2023 року
Запрошуємо 16, 17, 18 та 20 листопада 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування(регулятор – Міністерство фінансів України) пройти курси підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (Постанова КМУ від 02.09.2020 р. № 777).

За результатами проходження навчання видається свідоцтво про оволодіння курсом (тривалість 68 годин, з них – 24 години відведено на самостійну роботу), яке засвідчує участь в освітньому заході з безперервного професійного навчання аудиторів (п.3 наказу Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400).

Після успішного проходження іспиту видається свідоцтво про перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (72 години).

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Захід проводиться за участі представників Міністерства фінансів України.

Протягом календарного місяця після закінчення навчання лекторами надається додаткова послуга: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З програмою навчання можна ознайомитись за посиланням:

https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1028&num=1

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 листопада 2023 року
Запрошуємо у жовтня 2023 аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі освітніх заходів, присвячених питанням фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент сьогодні виступає обов’язковою компонентою в структурі кваліфікаційного іспиту при професійній сертифікації аудиторів, а також складовою професійної міжнародної сертифікації АССА. Крім того професійні бухгалтери і аудитори повинні підтримувати свою технічну досконалість, розширювати свої компетенції та світогляд, щоб задовольняти потреби різноманітних стейкхолдерів. Тож пропонуємо взяти участь в роботі освітніх заходів для отримання знань у сфері фінансового менеджменту, що сприятиме поглибленню навичок щодо пояснення фінансової стратегії та результатів діяльності, оцінки інвестицій та управління суперечливими очікуваннями зацікавлених сторін як всередині, так і поза межами організації, застосування основних методів управління ризиками діяльності.

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЛЕКТОР:

Гнилицька Л.В. – тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, експерт з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та економічної безпеки.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

* * * 18 жовтня 2023 року * * *

Освітній захід «Діагностика корпоративних ризиків як напрям діяльності аудитора»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК до 17.10.2023: https://forms.gle/WqrjtuBiDpzUVyK26

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 вплив фінансової стійкості на безперервність діяльності підприємства;

 нормативне регулювання операцій щодо діагностики ризиків втрати фінансової стійкості у діяльності аудитора;

 аналітичні процедури оцінювання стійкості підприємства;

 коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості;

 виробнича та ринкова стійкість;

 оцінка імовірності банкрутства та виявлення фіктивних банкрутів.

За результатами участі в роботі освітнього заходу кожен учасник отримає СЕРТИФІКАТ, який засвідчує участь в роботі освітнього заходу з безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин; 0,23 кредиту ЄКТС, у т. ч. 2 години самостійної роботи); роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК до 17.10.2023: https://forms.gle/WqrjtuBiDpzUVyK26

* * * 25-26 жовтня 2023 року * * *

Освітній захід «Застосування аналітичних процедур за етапами проведення аудиту фінансової звітності»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК до 24.10.2023: https://forms.gle/m7iwmxwzno9HpXi19

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 сутність та типологія аналітичних процедур, що використовуються в діяльності аудитора;

 аналітичні процедури, що використовують на підготовчому етапі проведення аудиту;

 аналітичні процедури дослідного етапу аудиту (аудиту по суті);

 аналітичні процедури заключного етапу аудиту.

За результатами участі в роботі освітнього заходу кожен учасник отримає СЕРТИФІКАТ, який засвідчує участь в роботі освітнього заходу з безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (23 години; 0,77 кредиту ЄКТС, у т. ч. 3 години самостійної роботи); роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК до 24.10.2023: https://forms.gle/m7iwmxwzno9HpXi19

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 жовтня 2023 року
Аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) запрошує взяти участь у таких освітніх заходах:

27 вересня 2023 року – «Трансфертне ціноутворення: що потрібно знати аудиторам»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Hxh7MUYRLN6M1aZ7A

02 жовтня 2023 року – «Ризик-орієнтований підхід як інструмент управління ризиками в діяльності професійних аудиторів»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/9rUgAMj8TDWR6wYN8

ЛЕКТОРИ: представники Міністерства фінансів України.

Академію включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 годин, у тому числі 2 години самостійної роботи);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері трансфертного ціноутворення та управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

«Трансфертне ціноутворення: що потрібно знати аудиторам» (27 вересня 2023 року)

ЛЕКТОР: Синявський В.В. – головний спеціаліст відділу трансфертного ціноутворення Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 звіт про контрольовані операції;

 повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: особливості заповнення та подання з урахуванням положень Закону України від 20.03.2023 № 2970-IX;

 повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

 документація з трансфертного ціноутворення;

 надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файла);

 звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній: обставини подання, інформаційне наповнення, обмін з урахуванням положень Закону України від 20.03.2023 № 2970-IX;

 процедура попереднього узгодження ціноутворення;

 процедура взаємного узгодження в частині питань трансфертного ціноутворення.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Hxh7MUYRLN6M1aZ7A

«Ризик-орієнтований підхід як інструмент управління ризиками в діяльності професійних аудиторів» (02 жовтня 2023 року)

ЛЕКТОР: Сапронов О.В. – головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ:

 ризик-орієнтований підхід в системі управління ризиками суб’єктів аудиторської діяльності;

 управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

 виявлення та оцінка ризиків з метою їх мінімізації;

 впровадження заходів зі зниження ризиків в діяльності аудиторів та аудиторських фірм.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/9rUgAMj8TDWR6wYN8

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 вересня 2023 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 28, 29, 30 вересня та 02 жовтня 2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 вересня 2023 року
Навіть в умовах безпрецедентних викликів, спричинених війною в Україні, аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію.

ДННУ «Академія фінансового управління» запрошує 16-17 серпня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь в освітньому заході «Аналітичне забезпечення фінансового моніторингу».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/zjYMsiEFxdXvzodK6

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

Участь в освітньому заході зараховується як безперервне професійне навчання: 20 академічних годин (0,67 кредиту ЄКТС).

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 16-17 серпня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/zjYMsiEFxdXvzodK6

ЛЕКТОРИ: Калабухова С.В. – тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук;

Кузьмінська О.Е. – експерт у сфері фінансового моніторингу, викладач з багаторічним досвідом, кандидат економічних наук, доцент.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 теоретичні передумови аналітичного забезпечення фінансового моніторингу;

 аналітичне забезпечення управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму;

 встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ);

 аналітичний інструментарій розуміння обставин і фінансових операцій клієнта СПФМ.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

  сертифікат, який засвідчує участь в освітньому заході відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (20 академічних годин; 0,67 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері аналітичного забезпечення фінансового моніторингу;

 роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/zjYMsiEFxdXvzodK6

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 серпня 2023 року
Попри безпрецедентні виклики, спричинені війною в Україні, аудитори мають безперервно вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію.

ДННУ «Академія фінансового управління» запрошує 26-27 липня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь в освітньому заході «Застосування аналітичних процедур за етапами проведення аудиту фінансової звітності».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Xs65z6YACfpU9etj7

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32.

Участь в освітньому заході зараховується як безперервне професійне навчання: 20 академічних годин (0,67 кредиту ЄКТС).

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 26-27 липня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Xs65z6YACfpU9etj7

ЛЕКТОР: Гнилицька Л.В. – тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, експерт з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та економічної безпеки.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 сутність та типологія аналітичних процедур, що використовуються в діяльності аудитора;

 аналітичні процедури, що використовують на підготовчому етапі проведення аудиту;

 аналітичні процедури дослідного етапу аудиту (аудиту по суті);

 аналітичні процедури заключного етапу аудиту.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАХОДІ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 свідоцтво, яке засвідчує участь в освітньому заході відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (20 академічних годин; 0,67 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері аудиту фінансової звітності та економічної безпеки в особливих умовах;

 роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/Xs65z6YACfpU9etj7

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 липня 2023 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 11-14.07.2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 квітня 2023 року
Запрошуємо у червні 2023 аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінарів, присвячених питанням фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент сьогодні виступає обов’язковою компонентою в структурі кваліфікаційного іспиту при професійній сертифікації аудиторів, а також складовою професійної міжнародної сертифікації АССА. Крім того професійні бухгалтери і аудитори повинні підтримувати свою технічну досконалість, розширювати свої компетенції та світогляд, щоб задовольняти потреби різноманітних стейкхолдерів. Тож пропонуємо пройти семінари для отримання знань у сфері фінансового менеджменту, що сприятиме поглибленню навичок щодо пояснення фінансової стратегії та результатів діяльності, оцінки інвестицій та управління суперечливими очікуваннями зацікавлених сторін як всередині, так і поза межами організації, застосування основних методів управління ризиками діяльності.

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРІВ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері фінансового менеджменту та управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

* * * 16 червня 2023 року* * *

Семінар «Застосування інструментів фінансового менеджменту в роботі аудитора»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/xtFwR3GsfsVDKzCfA

ЛЕКТОР: Калабухова С.В. – професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 вимірювання ефективності суб’єкта господарювання за допомогою фінансових коефіцієнтів і тенденцій;

 визначення потреби в оборотному капіталі, застосування методів управління запасами, дебіторською, кредиторською заборгованістю і грошовими коштами;

 оцінка інвестицій на підставі дисконтування грошових потоків (NPV, IRR, РІ), застосування терміну окупності та облікової норми прибутку (AROR) в оцінці інвестиційних проектів;

 характеристика джерел фінансування бізнесу, оцінка вартості джерел фінансування бізнесу: власного капіталу та боргових зобов’язань, розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC);

 вимірювання фінансового левериджу, визначення оптимальної структури джерел фінансування бізнесу, різниця між вартістю капіталу та вартістю бізнесу;

 визначення дивідендного потенціалу і дивідендної політики;

 обговорення ключових методів управління ризиками, проведення якісного та кількісного аналізу фінансових ризиків (кредитного, ризику ліквідності, ринкового);

 застосування методів хеджування валютного і процентного ризиків.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/xtFwR3GsfsVDKzCfA

* * * 22 червня 2023 року * * *

Семінар «Ризик-орієнтований підхід як інструмент управління ризиками в діяльності професійних аудиторів»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/p53c59WDcHPksaBp8

ЛЕКТОР: Сапронов О.В. – головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 ризик-орієнтований підхід в системі управління ризиками суб’єктів аудиторської діяльності;

 управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

 виявлення та оцінка ризиків з метою їх мінімізації;

 впровадження заходів зі зниження ризиків в діяльності аудиторів та аудиторських фірм.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/p53c59WDcHPksaBp8

* * * 27 червня 2023 року * * *

Семінар «Діагностика корпоративних ризиків як напрям діяльності аудитора»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/5NZe8JzfEcb4N5VB6

ЛЕКТОР: Гнилицька Л.В. – професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, експерт з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та економічної безпеки.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 вплив фінансової стійкості на безперервність діяльності підприємства;

 нормативне регулювання операцій щодо діагностики ризиків втрати фінансової стійкості у діяльності аудитора;

 аналітичні процедури оцінювання стійкості підприємства

 коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості

 виробнича та ринкова стійкість

 оцінка імовірності банкрутства та виявлення фіктивних банкрутів.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/5NZe8JzfEcb4N5VB6

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРІВ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері фінансового менеджменту та управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

06 червня 2023 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003